Geaarde Stilte

Mijn werk ontstaat uit een verloren spermatozoïde die door constant te muteren tracht te verleiden. Door die behaagzucht neemt ze alle mogelijke vormen aan.
Zo ontstond ook hun naam 'morph'. Morphing is een term uit de cinematografie wat 'geleidelijk overgaan van het ene in het andere beeld' betekent.

Doordat de mens voor het eerst in zijn bestaan in staat is zijn hele planeet en zichzelf te vernietigen maken mijn morphs gretig gebruik van die zelfdestructie om hun nieuwe wereld uit te bouwen en trachten zo de ontstane leegte op te vullen. Niet alleen fysisch maar ook psychisch.
Voor mijn morphen stevenen wij niet af op een einde maar op een nieuw begin. Ze tonen een wereld achter het decor. Ze geven een kijk op de levensvormen die na het ontstaan van een nieuwe oersoep onze wereld zullen bevolken. 

Nieuwe creaturen ontstaan: Vanuit 'Morphen' naar 'Tripods, Chimaera's, Troglodytes, Nymphen, styxs'…
In wezen zijn ze archeologische vondsten uit de toekomst.

In mijn atelier wordt ons 'zijn' niet alleen 'hertaald' maar vooral 'hertijd'.
Kort samengevat is mijn werk 'anticipatieve archeologie' van in vuur gewassen passie.

Mijn werk is tevens associatief. Het doet nadenken al was het symbolische poëzie.
Net als in de psychoanalyse wordt 'vrije' associatie gevraagd. De kijker zegt 'zonder veel nadenken' wat hij voelt bij het zien. Terwijl hij reflecteert komen er dieperliggende of onbewuste inzichten vrij.
Het zegt meer over hem dan over mij.

Eddy Van Meulebroeck